Home
About
News
Forecasts
Articles
Books
Consultations
Contacts
Publications
Newspapers
Astrolog (1994-2004)
Argumenty i Facty – ArtFonar (1993-1995)
Economika v Rossii (1995)
Extra M (1995)
Gazeta dlya Zhenshchin (1995-1996)
Izvestiya (1996)
Moskvichka (1996-2001)
Sudarushka (1995)
Selskaya Zhizn (1994)
Tribuna (2000-2001)
Vechernaya Moskva (1995)
Yest Rabota (1998-1999)
Magazines
AstrologiYa (2002-2004)
Avtograph (1994)
Dochki-Matery (2006-2007)
Dolores (1996-1997)
Finansoviy Director (2007-2008)
International Astrologer (№6, 2008)
Goroscop (1995-1996)
Kino-Park (№1, 1997)
Cool Girl (2004-2005)
Lisa-Goroscop (2002-2004)
Marusia (1995-1996)
Madame Figaro (2005-2008)
Mir Zhenshchiny (1997)
Misterija (2008)
OOPS! (2003-2006)
Planeta Krasoty (1995)
Profyl (1997)
Rabotnitsa (1995-1996)
Rossiyskaya Astrologiya (№ 5, 1994)
Ricerca’90 (№7, 2008)
Semj Dney (1995)
ТV-Park (2001-2004)
Taka ( 2008)
Zeltene (№4, 1996)
Zintnieks (2006)
Copyright 1996-2013
Use of material is permitted only in the presence of an active link to the Fashion-Astrology.com
Contacts:
Phone: +7 985 11 777 98
Phone: +371 22 46 08 56
e-mail: info@fashion-astrology.com